สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16589' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16556,19583,16571,16555,20831,19610,16552,23580,22871,16576,19543,19606,16595,16572,16577,16546,21842,21280 Array ( [0] => 16556 [1] => 19583 [2] => 16571 [3] => 16555 [4] => 20831 [5] => 19610 [6] => 16552 [7] => 23580 [8] => 22871 [9] => 16576 [10] => 19543 [11] => 19606 [12] => 16595 [13] => 16572 [14] => 16577 [15] => 16546 [16] => 21842 [17] => 21280 )