สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16589' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19607,16567,19577,16578,16553,16583,21409,20625,16594,16569,16581,16546,16595,16559,19578,19543,19582,16560 Array ( [0] => 19607 [1] => 16567 [2] => 19577 [3] => 16578 [4] => 16553 [5] => 16583 [6] => 21409 [7] => 20625 [8] => 16594 [9] => 16569 [10] => 16581 [11] => 16546 [12] => 16595 [13] => 16559 [14] => 19578 [15] => 19543 [16] => 19582 [17] => 16560 )