สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16589' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22547,16555,22299,16571,22455,16588,19592,19590,19807,19598,16596,16553,22301,22294,16549,19588,19597,22871 Array ( [0] => 22547 [1] => 16555 [2] => 22299 [3] => 16571 [4] => 22455 [5] => 16588 [6] => 19592 [7] => 19590 [8] => 19807 [9] => 19598 [10] => 16596 [11] => 16553 [12] => 22301 [13] => 22294 [14] => 16549 [15] => 19588 [16] => 19597 [17] => 22871 )