สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21219,22871,22459,19590,16577,16548,19604,19605,16569,16551,19608,21842,16571,19606,16580,19599,16576,19580 Array ( [0] => 21219 [1] => 22871 [2] => 22459 [3] => 19590 [4] => 16577 [5] => 16548 [6] => 19604 [7] => 19605 [8] => 16569 [9] => 16551 [10] => 19608 [11] => 21842 [12] => 16571 [13] => 19606 [14] => 16580 [15] => 19599 [16] => 16576 [17] => 19580 )