สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20625,16555,21409,19588,19586,19022,19576,20831,16565,16554,16552,19608,16560,16592,16595,19596,22206,19579 Array ( [0] => 20625 [1] => 16555 [2] => 21409 [3] => 19588 [4] => 19586 [5] => 19022 [6] => 19576 [7] => 20831 [8] => 16565 [9] => 16554 [10] => 16552 [11] => 19608 [12] => 16560 [13] => 16592 [14] => 16595 [15] => 19596 [16] => 22206 [17] => 19579 )