สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16571,20167,22221,16593,16567,16595,16557,23295,22299,16592,22838,21219,16580,16590,16560,19597,16559,19599 Array ( [0] => 16571 [1] => 20167 [2] => 22221 [3] => 16593 [4] => 16567 [5] => 16595 [6] => 16557 [7] => 23295 [8] => 22299 [9] => 16592 [10] => 22838 [11] => 21219 [12] => 16580 [13] => 16590 [14] => 16560 [15] => 19597 [16] => 16559 [17] => 19599 )