สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16568,16572,22221,19591,16554,16576,16569,16588,21842,19587,16574,21219,16557,21409,16550,16580,16571,16586 Array ( [0] => 16568 [1] => 16572 [2] => 22221 [3] => 19591 [4] => 16554 [5] => 16576 [6] => 16569 [7] => 16588 [8] => 21842 [9] => 19587 [10] => 16574 [11] => 21219 [12] => 16557 [13] => 21409 [14] => 16550 [15] => 16580 [16] => 16571 [17] => 16586 )