สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16585' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16569,20167,16550,19578,21409,19600,16546,16576,22871,16593,16547,16555,24238,19576,22301,19587,16579,16581 Array ( [0] => 16569 [1] => 20167 [2] => 16550 [3] => 19578 [4] => 21409 [5] => 19600 [6] => 16546 [7] => 16576 [8] => 22871 [9] => 16593 [10] => 16547 [11] => 16555 [12] => 24238 [13] => 19576 [14] => 22301 [15] => 19587 [16] => 16579 [17] => 16581 )