พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16585' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19596,16563,19606,19581,16556,19595,16589,16572,16546,22301,21280,19586,16569,19589,19607,22299,16595,19578 Array ( [0] => 19596 [1] => 16563 [2] => 19606 [3] => 19581 [4] => 16556 [5] => 19595 [6] => 16589 [7] => 16572 [8] => 16546 [9] => 22301 [10] => 21280 [11] => 19586 [12] => 16569 [13] => 19589 [14] => 19607 [15] => 22299 [16] => 16595 [17] => 19578 )