สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16585' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16591,22298,16567,23295,16583,19592,16545,16566,19581,23682,19610,19588,20167,16565,16590,16547,16570,19577 Array ( [0] => 16591 [1] => 22298 [2] => 16567 [3] => 23295 [4] => 16583 [5] => 19592 [6] => 16545 [7] => 16566 [8] => 19581 [9] => 23682 [10] => 19610 [11] => 19588 [12] => 20167 [13] => 16565 [14] => 16590 [15] => 16547 [16] => 16570 [17] => 19577 )