พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16584' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19596,19605,19597,20625,19543,16557,19598,19611,16593,16594,16551,16564,19583,19576,19601,19807,21842,16578 Array ( [0] => 19596 [1] => 19605 [2] => 19597 [3] => 20625 [4] => 19543 [5] => 16557 [6] => 19598 [7] => 19611 [8] => 16593 [9] => 16594 [10] => 16551 [11] => 16564 [12] => 19583 [13] => 19576 [14] => 19601 [15] => 19807 [16] => 21842 [17] => 16578 )