พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16581' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16547,16582,19606,16592,19591,16563,16576,16546,21408,19580,16596,16559,16556,22294,16570,16594,16553,19590 Array ( [0] => 16547 [1] => 16582 [2] => 19606 [3] => 16592 [4] => 19591 [5] => 16563 [6] => 16576 [7] => 16546 [8] => 21408 [9] => 19580 [10] => 16596 [11] => 16559 [12] => 16556 [13] => 22294 [14] => 16570 [15] => 16594 [16] => 16553 [17] => 19590 )