พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16581' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16573,19022,16586,19599,19577,22299,16574,16594,19608,16582,16557,19606,22206,16553,20167,19583,16545,16556 Array ( [0] => 16573 [1] => 19022 [2] => 16586 [3] => 19599 [4] => 19577 [5] => 22299 [6] => 16574 [7] => 16594 [8] => 19608 [9] => 16582 [10] => 16557 [11] => 19606 [12] => 22206 [13] => 16553 [14] => 20167 [15] => 19583 [16] => 16545 [17] => 16556 )