พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16581' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16584,19578,19588,20625,19581,22301,22294,16590,16548,23469,22299,16574,16591,19604,19579,23460,16593,16550 Array ( [0] => 16584 [1] => 19578 [2] => 19588 [3] => 20625 [4] => 19581 [5] => 22301 [6] => 22294 [7] => 16590 [8] => 16548 [9] => 23469 [10] => 22299 [11] => 16574 [12] => 16591 [13] => 19604 [14] => 19579 [15] => 23460 [16] => 16593 [17] => 16550 )