พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16581' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16586,22301,22841,16558,19605,23460,19587,19583,16556,16596,16585,19596,22547,16591,19807,24391,19601,19607 Array ( [0] => 16586 [1] => 22301 [2] => 22841 [3] => 16558 [4] => 19605 [5] => 23460 [6] => 19587 [7] => 19583 [8] => 16556 [9] => 16596 [10] => 16585 [11] => 19596 [12] => 22547 [13] => 16591 [14] => 19807 [15] => 24391 [16] => 19601 [17] => 19607 )