สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16579' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20167,19600,19601,16580,21408,16547,22221,19604,16555,16560,19577,16595,19586,16596,19579,21219,22294,21409 Array ( [0] => 20167 [1] => 19600 [2] => 19601 [3] => 16580 [4] => 21408 [5] => 16547 [6] => 22221 [7] => 19604 [8] => 16555 [9] => 16560 [10] => 19577 [11] => 16595 [12] => 19586 [13] => 16596 [14] => 19579 [15] => 21219 [16] => 22294 [17] => 21409 )