สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16579' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16569,16582,16593,16588,16548,19022,16576,16557,19609,16565,22299,19596,16554,19576,16595,16592,16568,19582 Array ( [0] => 16569 [1] => 16582 [2] => 16593 [3] => 16588 [4] => 16548 [5] => 19022 [6] => 16576 [7] => 16557 [8] => 19609 [9] => 16565 [10] => 22299 [11] => 19596 [12] => 16554 [13] => 19576 [14] => 16595 [15] => 16592 [16] => 16568 [17] => 19582 )