สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16578' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16575,20167,16554,19579,19598,16574,16565,23295,19576,25281,16586,19588,22455,19592,19610,23469,16553,16571 Array ( [0] => 16575 [1] => 20167 [2] => 16554 [3] => 19579 [4] => 19598 [5] => 16574 [6] => 16565 [7] => 23295 [8] => 19576 [9] => 25281 [10] => 16586 [11] => 19588 [12] => 22455 [13] => 19592 [14] => 19610 [15] => 23469 [16] => 16553 [17] => 16571 )