สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16576' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16556,19581,19607,21409,16577,19611,21842,19601,21219,16565,16581,22301,22221,19586,16586,19543,16572,16596 Array ( [0] => 16556 [1] => 19581 [2] => 19607 [3] => 21409 [4] => 16577 [5] => 19611 [6] => 21842 [7] => 19601 [8] => 21219 [9] => 16565 [10] => 16581 [11] => 22301 [12] => 22221 [13] => 19586 [14] => 16586 [15] => 19543 [16] => 16572 [17] => 16596 )