สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16587,16554,16559,16572,16557,19578,21842,16573,19807,19599,19595,16577,19579,19607,22547,19588,16555,16580 Array ( [0] => 16587 [1] => 16554 [2] => 16559 [3] => 16572 [4] => 16557 [5] => 19578 [6] => 21842 [7] => 16573 [8] => 19807 [9] => 19599 [10] => 19595 [11] => 16577 [12] => 19579 [13] => 19607 [14] => 22547 [15] => 19588 [16] => 16555 [17] => 16580 )