สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19583,16560,19601,19600,16556,16549,19582,22221,22841,19581,16580,21280,16596,19592,16570,19591,22455,16563 Array ( [0] => 19583 [1] => 16560 [2] => 19601 [3] => 19600 [4] => 16556 [5] => 16549 [6] => 19582 [7] => 22221 [8] => 22841 [9] => 19581 [10] => 16580 [11] => 21280 [12] => 16596 [13] => 19592 [14] => 16570 [15] => 19591 [16] => 22455 [17] => 16563 )