สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16554,19807,16584,16590,16595,19598,19022,19581,16576,19605,19593,16582,16593,21409,16589,16570,19578,19591 Array ( [0] => 16554 [1] => 19807 [2] => 16584 [3] => 16590 [4] => 16595 [5] => 19598 [6] => 19022 [7] => 19581 [8] => 16576 [9] => 19605 [10] => 19593 [11] => 16582 [12] => 16593 [13] => 21409 [14] => 16589 [15] => 16570 [16] => 19578 [17] => 19591 )