สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16585,16596,16576,19578,16554,19597,16580,16588,19022,22221,19608,16548,21842,22294,22299,19592,16593,22813 Array ( [0] => 16585 [1] => 16596 [2] => 16576 [3] => 19578 [4] => 16554 [5] => 19597 [6] => 16580 [7] => 16588 [8] => 19022 [9] => 22221 [10] => 19608 [11] => 16548 [12] => 21842 [13] => 22294 [14] => 22299 [15] => 19592 [16] => 16593 [17] => 22813 )