สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16553,23469,23682,22455,19579,16563,16556,19580,22376,19600,16581,19597,19601,16582,21408,16570,19606,16549 Array ( [0] => 16553 [1] => 23469 [2] => 23682 [3] => 22455 [4] => 19579 [5] => 16563 [6] => 16556 [7] => 19580 [8] => 22376 [9] => 19600 [10] => 16581 [11] => 19597 [12] => 19601 [13] => 16582 [14] => 21408 [15] => 16570 [16] => 19606 [17] => 16549 )