พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16574' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21280,16591,19600,19605,19578,19588,16593,19604,22298,22547,22813,19606,19583,16573,19581,16560,20831,16584 Array ( [0] => 21280 [1] => 16591 [2] => 19600 [3] => 19605 [4] => 19578 [5] => 19588 [6] => 16593 [7] => 19604 [8] => 22298 [9] => 22547 [10] => 22813 [11] => 19606 [12] => 19583 [13] => 16573 [14] => 19581 [15] => 16560 [16] => 20831 [17] => 16584 )