พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16574' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19610,16545,20167,16555,16590,19590,16576,16551,16547,19611,22455,19607,16565,16573,16566,16548,22298,23580 Array ( [0] => 19610 [1] => 16545 [2] => 20167 [3] => 16555 [4] => 16590 [5] => 19590 [6] => 16576 [7] => 16551 [8] => 16547 [9] => 19611 [10] => 22455 [11] => 19607 [12] => 16565 [13] => 16573 [14] => 16566 [15] => 16548 [16] => 22298 [17] => 23580 )