พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16574' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19586,19543,16578,16565,16590,16564,19608,21842,16570,19592,16566,16563,16545,22455,19587,19606,16560,16588 Array ( [0] => 19586 [1] => 19543 [2] => 16578 [3] => 16565 [4] => 16590 [5] => 16564 [6] => 19608 [7] => 21842 [8] => 16570 [9] => 19592 [10] => 16566 [11] => 16563 [12] => 16545 [13] => 22455 [14] => 19587 [15] => 19606 [16] => 16560 [17] => 16588 )