พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16574' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16565,22299,16556,16573,19605,23682,22838,19589,21280,16551,19608,19611,23580,16566,16572,19596,19598,16588 Array ( [0] => 16565 [1] => 22299 [2] => 16556 [3] => 16573 [4] => 19605 [5] => 23682 [6] => 22838 [7] => 19589 [8] => 21280 [9] => 16551 [10] => 19608 [11] => 19611 [12] => 23580 [13] => 16566 [14] => 16572 [15] => 19596 [16] => 19598 [17] => 16588 )