พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16574' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19543,16556,20831,16576,16549,16586,19596,16568,19597,21408,19588,16593,16563,19595,19605,20167,16553,16554 Array ( [0] => 19543 [1] => 16556 [2] => 20831 [3] => 16576 [4] => 16549 [5] => 16586 [6] => 19596 [7] => 16568 [8] => 19597 [9] => 21408 [10] => 19588 [11] => 16593 [12] => 16563 [13] => 19595 [14] => 19605 [15] => 20167 [16] => 16553 [17] => 16554 )