สินค้าเหลือน้อย

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16571' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16578,16565,24019,16546,22298,22838,23469,20167,19543,16563,16555,16569,22459,16581,16567,16582,19611,16558 Array ( [0] => 16578 [1] => 16565 [2] => 24019 [3] => 16546 [4] => 22298 [5] => 22838 [6] => 23469 [7] => 20167 [8] => 19543 [9] => 16563 [10] => 16555 [11] => 16569 [12] => 22459 [13] => 16581 [14] => 16567 [15] => 16582 [16] => 19611 [17] => 16558 )