สินค้าเหลือน้อย

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16570' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16557,16547,16559,16552,19606,22547,19605,19588,19580,19598,21219,19609,19587,16580,16549,22294,16553,16579 Array ( [0] => 16557 [1] => 16547 [2] => 16559 [3] => 16552 [4] => 19606 [5] => 22547 [6] => 19605 [7] => 19588 [8] => 19580 [9] => 19598 [10] => 21219 [11] => 19609 [12] => 19587 [13] => 16580 [14] => 16549 [15] => 22294 [16] => 16553 [17] => 16579 )