สินค้าเหลือน้อย

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16570' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23295,19022,16574,23682,16568,22871,22376,19600,16594,16567,16586,21408,16565,16592,16557,16549,16550,22813 Array ( [0] => 23295 [1] => 19022 [2] => 16574 [3] => 23682 [4] => 16568 [5] => 22871 [6] => 22376 [7] => 19600 [8] => 16594 [9] => 16567 [10] => 16586 [11] => 21408 [12] => 16565 [13] => 16592 [14] => 16557 [15] => 16549 [16] => 16550 [17] => 22813 )