สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16549,16577,16590,20831,19022,22299,16554,16559,16556,22459,23293,23295,16552,22376,20625,16558,19583,16579 Array ( [0] => 16549 [1] => 16577 [2] => 16590 [3] => 20831 [4] => 19022 [5] => 22299 [6] => 16554 [7] => 16559 [8] => 16556 [9] => 22459 [10] => 23293 [11] => 23295 [12] => 16552 [13] => 22376 [14] => 20625 [15] => 16558 [16] => 19583 [17] => 16579 )