สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16591,16550,16558,19582,16565,19611,16570,19596,21408,16584,16552,16574,19610,23295,16549,22838,23460,16557 Array ( [0] => 16591 [1] => 16550 [2] => 16558 [3] => 19582 [4] => 16565 [5] => 19611 [6] => 16570 [7] => 19596 [8] => 21408 [9] => 16584 [10] => 16552 [11] => 16574 [12] => 19610 [13] => 23295 [14] => 16549 [15] => 22838 [16] => 23460 [17] => 16557 )