สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16576,16556,16578,16596,19589,16575,16567,22455,16571,19599,16587,23460,16593,16560,16582,19610,16595,16564 Array ( [0] => 16576 [1] => 16556 [2] => 16578 [3] => 16596 [4] => 19589 [5] => 16575 [6] => 16567 [7] => 22455 [8] => 16571 [9] => 19599 [10] => 16587 [11] => 23460 [12] => 16593 [13] => 16560 [14] => 16582 [15] => 19610 [16] => 16595 [17] => 16564 )