สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19599,16548,19581,16563,19576,16564,16593,16588,16547,16585,16573,16589,16580,22455,16576,16575,16565,19589 Array ( [0] => 19599 [1] => 16548 [2] => 19581 [3] => 16563 [4] => 19576 [5] => 16564 [6] => 16593 [7] => 16588 [8] => 16547 [9] => 16585 [10] => 16573 [11] => 16589 [12] => 16580 [13] => 22455 [14] => 16576 [15] => 16575 [16] => 16565 [17] => 19589 )