สินค้าหมด

1,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16567' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16585,16590,19597,19607,21280,22813,16565,16551,16595,16584,16594,16582,16549,25097,16596,21219,19600,16563 Array ( [0] => 16585 [1] => 16590 [2] => 19597 [3] => 19607 [4] => 21280 [5] => 22813 [6] => 16565 [7] => 16551 [8] => 16595 [9] => 16584 [10] => 16594 [11] => 16582 [12] => 16549 [13] => 25097 [14] => 16596 [15] => 21219 [16] => 19600 [17] => 16563 )