สินค้าหมด

1,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16566' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16595,16590,16547,16563,19580,16571,22221,16559,16553,16569,16587,16554,16576,16552,19601,19597,16588,19596 Array ( [0] => 16595 [1] => 16590 [2] => 16547 [3] => 16563 [4] => 19580 [5] => 16571 [6] => 22221 [7] => 16559 [8] => 16553 [9] => 16569 [10] => 16587 [11] => 16554 [12] => 16576 [13] => 16552 [14] => 19601 [15] => 19597 [16] => 16588 [17] => 19596 )