สินค้าหมด

1,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16566' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16568,19586,19605,19576,16567,19590,16595,19608,16545,16565,19583,16555,16589,16550,22301,19807,16560,21280 Array ( [0] => 16568 [1] => 19586 [2] => 19605 [3] => 19576 [4] => 16567 [5] => 19590 [6] => 16595 [7] => 19608 [8] => 16545 [9] => 16565 [10] => 19583 [11] => 16555 [12] => 16589 [13] => 16550 [14] => 22301 [15] => 19807 [16] => 16560 [17] => 21280 )