พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16565' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16566,20625,16572,19610,22298,19807,16581,16586,19598,19607,16575,20831,16557,16551,19580,19589,16576,16563 Array ( [0] => 16566 [1] => 20625 [2] => 16572 [3] => 19610 [4] => 22298 [5] => 19807 [6] => 16581 [7] => 16586 [8] => 19598 [9] => 19607 [10] => 16575 [11] => 20831 [12] => 16557 [13] => 16551 [14] => 19580 [15] => 19589 [16] => 16576 [17] => 16563 )