สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21219,22871,16548,19543,24019,22838,16579,19579,16566,19580,22301,21409,23469,16573,22455,16551,16553,19807 Array ( [0] => 21219 [1] => 22871 [2] => 16548 [3] => 19543 [4] => 24019 [5] => 22838 [6] => 16579 [7] => 19579 [8] => 16566 [9] => 19580 [10] => 22301 [11] => 21409 [12] => 23469 [13] => 16573 [14] => 22455 [15] => 16551 [16] => 16553 [17] => 19807 )