สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16570,16546,19591,19580,19587,22459,19607,21409,19576,19589,19543,19608,16572,16568,22547,19577,16590,16555 Array ( [0] => 16570 [1] => 16546 [2] => 19591 [3] => 19580 [4] => 19587 [5] => 22459 [6] => 19607 [7] => 21409 [8] => 19576 [9] => 19589 [10] => 19543 [11] => 19608 [12] => 16572 [13] => 16568 [14] => 22547 [15] => 19577 [16] => 16590 [17] => 16555 )