สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16566,16594,16581,16590,19581,19602,19604,16574,19610,21842,16556,16557,19593,16565,19580,19599,19598,16555 Array ( [0] => 16566 [1] => 16594 [2] => 16581 [3] => 16590 [4] => 19581 [5] => 19602 [6] => 19604 [7] => 16574 [8] => 19610 [9] => 21842 [10] => 16556 [11] => 16557 [12] => 19593 [13] => 16565 [14] => 19580 [15] => 19599 [16] => 19598 [17] => 16555 )