สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16560,22455,22301,19592,16595,21408,19596,16559,16565,19586,19601,19589,20167,16545,19587,16571,16578,21842 Array ( [0] => 16560 [1] => 22455 [2] => 22301 [3] => 19592 [4] => 16595 [5] => 21408 [6] => 19596 [7] => 16559 [8] => 16565 [9] => 19586 [10] => 19601 [11] => 19589 [12] => 20167 [13] => 16545 [14] => 19587 [15] => 16571 [16] => 16578 [17] => 21842 )