สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16556' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24395,23682,16550,22221,16568,16591,16589,22301,16545,16557,16580,19581,16551,16565,20625,16548,16578,16555 Array ( [0] => 24395 [1] => 23682 [2] => 16550 [3] => 22221 [4] => 16568 [5] => 16591 [6] => 16589 [7] => 22301 [8] => 16545 [9] => 16557 [10] => 16580 [11] => 19581 [12] => 16551 [13] => 16565 [14] => 20625 [15] => 16548 [16] => 16578 [17] => 16555 )