สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16556' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16572,16585,16553,23469,22838,16546,19599,19609,23580,22841,16592,16547,19578,20625,16583,19577,16571,19582 Array ( [0] => 16572 [1] => 16585 [2] => 16553 [3] => 23469 [4] => 22838 [5] => 16546 [6] => 19599 [7] => 19609 [8] => 23580 [9] => 22841 [10] => 16592 [11] => 16547 [12] => 19578 [13] => 20625 [14] => 16583 [15] => 19577 [16] => 16571 [17] => 19582 )