สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16592,16549,16559,21408,16552,16547,22813,22221,16596,21409,19580,23580,16553,16574,19587,16550,16579,19586 Array ( [0] => 16592 [1] => 16549 [2] => 16559 [3] => 21408 [4] => 16552 [5] => 16547 [6] => 22813 [7] => 22221 [8] => 16596 [9] => 21409 [10] => 19580 [11] => 23580 [12] => 16553 [13] => 16574 [14] => 19587 [15] => 16550 [16] => 16579 [17] => 19586 )