สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16582,16552,19579,16563,16548,16595,19580,16585,19591,21219,16583,16569,22301,19022,16551,19577,20167,19611 Array ( [0] => 16582 [1] => 16552 [2] => 19579 [3] => 16563 [4] => 16548 [5] => 16595 [6] => 19580 [7] => 16585 [8] => 19591 [9] => 21219 [10] => 16583 [11] => 16569 [12] => 22301 [13] => 19022 [14] => 16551 [15] => 19577 [16] => 20167 [17] => 19611 )