สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22813,16581,21408,16584,16556,19581,16579,16576,16569,19583,19606,20831,19605,16546,22299,19576,16557,22871 Array ( [0] => 22813 [1] => 16581 [2] => 21408 [3] => 16584 [4] => 16556 [5] => 19581 [6] => 16579 [7] => 16576 [8] => 16569 [9] => 19583 [10] => 19606 [11] => 20831 [12] => 19605 [13] => 16546 [14] => 22299 [15] => 19576 [16] => 16557 [17] => 22871 )