สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22547,21408,16576,16565,16584,16567,16558,16571,16595,16575,16546,16589,19588,19610,16582,16590,16594,19581 Array ( [0] => 22547 [1] => 21408 [2] => 16576 [3] => 16565 [4] => 16584 [5] => 16567 [6] => 16558 [7] => 16571 [8] => 16595 [9] => 16575 [10] => 16546 [11] => 16589 [12] => 19588 [13] => 19610 [14] => 16582 [15] => 16590 [16] => 16594 [17] => 19581 )