สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16553' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23460,16558,19590,16552,22838,23293,19587,21280,19578,16596,16556,16574,16573,16572,23599,22299,16551,16578 Array ( [0] => 23460 [1] => 16558 [2] => 19590 [3] => 16552 [4] => 22838 [5] => 23293 [6] => 19587 [7] => 21280 [8] => 19578 [9] => 16596 [10] => 16556 [11] => 16574 [12] => 16573 [13] => 16572 [14] => 23599 [15] => 22299 [16] => 16551 [17] => 16578 )