สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16553' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19589,16559,19543,19599,19022,16576,16547,19586,16560,22459,22294,21408,19600,16548,16585,16594,19611,16575 Array ( [0] => 19589 [1] => 16559 [2] => 19543 [3] => 19599 [4] => 19022 [5] => 16576 [6] => 16547 [7] => 19586 [8] => 16560 [9] => 22459 [10] => 22294 [11] => 21408 [12] => 19600 [13] => 16548 [14] => 16585 [15] => 16594 [16] => 19611 [17] => 16575 )