สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16553' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20831,16564,16590,16583,19596,20167,16563,19576,16569,16559,16572,16555,21842,19583,16596,19604,19605,16587 Array ( [0] => 20831 [1] => 16564 [2] => 16590 [3] => 16583 [4] => 19596 [5] => 20167 [6] => 16563 [7] => 19576 [8] => 16569 [9] => 16559 [10] => 16572 [11] => 16555 [12] => 21842 [13] => 19583 [14] => 16596 [15] => 19604 [16] => 19605 [17] => 16587 )