สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16553' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21219,16577,19604,20831,21409,19579,19598,16550,16545,19543,16555,16566,16560,19597,22838,16581,16558,22813 Array ( [0] => 21219 [1] => 16577 [2] => 19604 [3] => 20831 [4] => 21409 [5] => 19579 [6] => 19598 [7] => 16550 [8] => 16545 [9] => 19543 [10] => 16555 [11] => 16566 [12] => 16560 [13] => 19597 [14] => 22838 [15] => 16581 [16] => 16558 [17] => 22813 )