สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19609,16586,23580,19606,16566,16572,24019,19022,19581,22294,19595,16571,16569,19597,16585,19577,16551,16595 Array ( [0] => 19609 [1] => 16586 [2] => 23580 [3] => 19606 [4] => 16566 [5] => 16572 [6] => 24019 [7] => 19022 [8] => 19581 [9] => 22294 [10] => 19595 [11] => 16571 [12] => 16569 [13] => 19597 [14] => 16585 [15] => 19577 [16] => 16551 [17] => 16595 )