สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16549,16584,16560,16590,19598,22206,16548,16570,19582,16563,19586,16582,16586,16577,22294,19591,16574,19579 Array ( [0] => 16549 [1] => 16584 [2] => 16560 [3] => 16590 [4] => 19598 [5] => 22206 [6] => 16548 [7] => 16570 [8] => 19582 [9] => 16563 [10] => 19586 [11] => 16582 [12] => 16586 [13] => 16577 [14] => 22294 [15] => 19591 [16] => 16574 [17] => 19579 )