สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16556,19608,19581,16579,19611,16594,16551,19580,16582,19597,19598,19579,22459,16575,16591,19604,16573,16566 Array ( [0] => 16556 [1] => 19608 [2] => 19581 [3] => 16579 [4] => 19611 [5] => 16594 [6] => 16551 [7] => 19580 [8] => 16582 [9] => 19597 [10] => 19598 [11] => 19579 [12] => 22459 [13] => 16575 [14] => 16591 [15] => 19604 [16] => 16573 [17] => 16566 )