สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16546,19588,16595,16567,16584,23580,16578,16554,16569,19610,22813,16573,16563,19607,22221,19578,21409,19592 Array ( [0] => 16546 [1] => 19588 [2] => 16595 [3] => 16567 [4] => 16584 [5] => 23580 [6] => 16578 [7] => 16554 [8] => 16569 [9] => 19610 [10] => 22813 [11] => 16573 [12] => 16563 [13] => 19607 [14] => 22221 [15] => 19578 [16] => 21409 [17] => 19592 )