สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19582,16547,22547,23293,16574,22871,19543,16566,19590,19598,23295,22841,19606,16569,19599,16557,16593,22838 Array ( [0] => 19582 [1] => 16547 [2] => 22547 [3] => 23293 [4] => 16574 [5] => 22871 [6] => 19543 [7] => 16566 [8] => 19590 [9] => 19598 [10] => 23295 [11] => 22841 [12] => 19606 [13] => 16569 [14] => 19599 [15] => 16557 [16] => 16593 [17] => 22838 )