สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19601,19599,16591,19590,16557,16568,16570,16590,16593,16588,20167,21280,16549,21409,22294,19591,16577,16565 Array ( [0] => 19601 [1] => 19599 [2] => 16591 [3] => 19590 [4] => 16557 [5] => 16568 [6] => 16570 [7] => 16590 [8] => 16593 [9] => 16588 [10] => 20167 [11] => 21280 [12] => 16549 [13] => 21409 [14] => 22294 [15] => 19591 [16] => 16577 [17] => 16565 )