สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19807,16590,16573,19587,19608,19598,19576,16594,19589,19607,19611,23295,19583,16585,22455,21280,16579,19600 Array ( [0] => 19807 [1] => 16590 [2] => 16573 [3] => 19587 [4] => 19608 [5] => 19598 [6] => 19576 [7] => 16594 [8] => 19589 [9] => 19607 [10] => 19611 [11] => 23295 [12] => 19583 [13] => 16585 [14] => 22455 [15] => 21280 [16] => 16579 [17] => 19600 )