สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16575,16574,19611,22455,16546,16551,16586,19595,19543,19582,16588,16584,16567,19592,16566,19022,22299,24019 Array ( [0] => 16575 [1] => 16574 [2] => 19611 [3] => 22455 [4] => 16546 [5] => 16551 [6] => 16586 [7] => 19595 [8] => 19543 [9] => 19582 [10] => 16588 [11] => 16584 [12] => 16567 [13] => 19592 [14] => 16566 [15] => 19022 [16] => 22299 [17] => 24019 )