สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16568,16585,22547,16553,19588,16580,19580,19605,19599,21280,21842,19587,19611,19606,16592,19595,19610,20625 Array ( [0] => 16568 [1] => 16585 [2] => 22547 [3] => 16553 [4] => 19588 [5] => 16580 [6] => 19580 [7] => 19605 [8] => 19599 [9] => 21280 [10] => 21842 [11] => 19587 [12] => 19611 [13] => 19606 [14] => 16592 [15] => 19595 [16] => 19610 [17] => 20625 )