สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19577,19611,16581,22871,24019,16566,19582,19022,16577,16559,16586,16557,16568,16583,19576,19580,21219,19807 Array ( [0] => 19577 [1] => 19611 [2] => 16581 [3] => 22871 [4] => 24019 [5] => 16566 [6] => 19582 [7] => 19022 [8] => 16577 [9] => 16559 [10] => 16586 [11] => 16557 [12] => 16568 [13] => 16583 [14] => 19576 [15] => 19580 [16] => 21219 [17] => 19807 )