สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16570,16576,16593,16572,21219,19580,16590,16580,16573,16548,19581,22376,19605,19543,22301,16592,16596,16585 Array ( [0] => 16570 [1] => 16576 [2] => 16593 [3] => 16572 [4] => 21219 [5] => 19580 [6] => 16590 [7] => 16580 [8] => 16573 [9] => 16548 [10] => 19581 [11] => 22376 [12] => 19605 [13] => 19543 [14] => 22301 [15] => 16592 [16] => 16596 [17] => 16585 )