สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16583,19022,19601,16581,22221,16593,16589,19580,19590,16572,16565,19586,16584,16545,19589,16547,16569,16567 Array ( [0] => 16583 [1] => 19022 [2] => 19601 [3] => 16581 [4] => 22221 [5] => 16593 [6] => 16589 [7] => 19580 [8] => 19590 [9] => 16572 [10] => 16565 [11] => 19586 [12] => 16584 [13] => 16545 [14] => 19589 [15] => 16547 [16] => 16569 [17] => 16567 )