สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19600,16560,19581,16578,16589,19597,16558,19588,16553,19608,16584,19543,16570,22301,19599,21408,19611,16552 Array ( [0] => 19600 [1] => 16560 [2] => 19581 [3] => 16578 [4] => 16589 [5] => 19597 [6] => 16558 [7] => 19588 [8] => 16553 [9] => 19608 [10] => 16584 [11] => 19543 [12] => 16570 [13] => 22301 [14] => 19599 [15] => 21408 [16] => 19611 [17] => 16552 )