สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16548' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16583,19609,16557,20167,16569,16587,16576,19022,19587,19600,16559,22547,19610,16593,21842,19579,19576,16586 Array ( [0] => 16583 [1] => 19609 [2] => 16557 [3] => 20167 [4] => 16569 [5] => 16587 [6] => 16576 [7] => 19022 [8] => 19587 [9] => 19600 [10] => 16559 [11] => 22547 [12] => 19610 [13] => 16593 [14] => 21842 [15] => 19579 [16] => 19576 [17] => 16586 )