สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16548' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16578,19577,22376,20831,23469,19576,19543,16553,16594,19591,19022,16581,23580,16576,22301,19607,19587,19609 Array ( [0] => 16578 [1] => 19577 [2] => 22376 [3] => 20831 [4] => 23469 [5] => 19576 [6] => 19543 [7] => 16553 [8] => 16594 [9] => 19591 [10] => 19022 [11] => 16581 [12] => 23580 [13] => 16576 [14] => 22301 [15] => 19607 [16] => 19587 [17] => 19609 )