สินค้าหมด

4,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16547' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16589,22459,16578,16585,16579,16564,22813,16558,19580,21842,22301,19599,19604,16583,19596,16566,16580,23469 Array ( [0] => 16589 [1] => 22459 [2] => 16578 [3] => 16585 [4] => 16579 [5] => 16564 [6] => 22813 [7] => 16558 [8] => 19580 [9] => 21842 [10] => 22301 [11] => 19599 [12] => 19604 [13] => 16583 [14] => 19596 [15] => 16566 [16] => 16580 [17] => 23469 )