สินค้าหมด

4,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16547' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16560,16578,16585,19605,16574,16558,22221,16592,16572,21842,16565,22294,16594,22301,19610,19576,19598,23682 Array ( [0] => 16560 [1] => 16578 [2] => 16585 [3] => 19605 [4] => 16574 [5] => 16558 [6] => 22221 [7] => 16592 [8] => 16572 [9] => 21842 [10] => 16565 [11] => 22294 [12] => 16594 [13] => 22301 [14] => 19610 [15] => 19576 [16] => 19598 [17] => 23682 )