สินค้าเหลือน้อย

4,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16547' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21219,20167,16553,19588,22206,16585,16586,19591,16584,16546,16587,16596,16594,22301,21408,21409,19600,19579 Array ( [0] => 21219 [1] => 20167 [2] => 16553 [3] => 19588 [4] => 22206 [5] => 16585 [6] => 16586 [7] => 19591 [8] => 16584 [9] => 16546 [10] => 16587 [11] => 16596 [12] => 16594 [13] => 22301 [14] => 21408 [15] => 21409 [16] => 19600 [17] => 19579 )