สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16593,16587,23293,19605,20167,16589,16549,19582,23295,22547,16575,22459,16551,16564,22455,22813,16566,23580 Array ( [0] => 16593 [1] => 16587 [2] => 23293 [3] => 19605 [4] => 20167 [5] => 16589 [6] => 16549 [7] => 19582 [8] => 23295 [9] => 22547 [10] => 16575 [11] => 22459 [12] => 16551 [13] => 16564 [14] => 22455 [15] => 22813 [16] => 16566 [17] => 23580 )