สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16579,16550,21842,19589,19610,19586,19588,16580,19595,21219,16575,24238,16587,16549,16555,16591,16584,21408 Array ( [0] => 16579 [1] => 16550 [2] => 21842 [3] => 19589 [4] => 19610 [5] => 19586 [6] => 19588 [7] => 16580 [8] => 19595 [9] => 21219 [10] => 16575 [11] => 24238 [12] => 16587 [13] => 16549 [14] => 16555 [15] => 16591 [16] => 16584 [17] => 21408 )