สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19588,22376,19610,16573,16568,16580,20625,16596,22221,16590,16554,16566,16584,16556,19576,19577,16591,16589 Array ( [0] => 19588 [1] => 22376 [2] => 19610 [3] => 16573 [4] => 16568 [5] => 16580 [6] => 20625 [7] => 16596 [8] => 22221 [9] => 16590 [10] => 16554 [11] => 16566 [12] => 16584 [13] => 16556 [14] => 19576 [15] => 19577 [16] => 16591 [17] => 16589 )