สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16594,16570,19589,16559,22221,16573,16566,19590,22301,16593,16552,19586,16556,16590,19599,19582,22298,16578 Array ( [0] => 16594 [1] => 16570 [2] => 19589 [3] => 16559 [4] => 22221 [5] => 16573 [6] => 16566 [7] => 19590 [8] => 22301 [9] => 16593 [10] => 16552 [11] => 19586 [12] => 16556 [13] => 16590 [14] => 19599 [15] => 19582 [16] => 22298 [17] => 16578 )