สินค้าเหลือน้อย

2,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16545' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23599,19586,19591,16596,16564,16573,20167,16553,21219,16556,16579,21409,22294,19600,19610,19608,16577,19601 Array ( [0] => 23599 [1] => 19586 [2] => 19591 [3] => 16596 [4] => 16564 [5] => 16573 [6] => 20167 [7] => 16553 [8] => 21219 [9] => 16556 [10] => 16579 [11] => 21409 [12] => 22294 [13] => 19600 [14] => 19610 [15] => 19608 [16] => 16577 [17] => 19601 )