สินค้าหมด

2,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16545' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16586,19807,19589,23469,16593,21408,22455,19605,16572,16560,16576,22221,19601,22301,22299,19576,16557,19591 Array ( [0] => 16586 [1] => 19807 [2] => 19589 [3] => 23469 [4] => 16593 [5] => 21408 [6] => 22455 [7] => 19605 [8] => 16572 [9] => 16560 [10] => 16576 [11] => 22221 [12] => 19601 [13] => 22301 [14] => 22299 [15] => 19576 [16] => 16557 [17] => 19591 )