มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart

A handy boby bag for concert! Bring everything you need in this bag! The fashionable design allows you to you in everyday live, too!

■ Product Size: Width 240 mm Vertical 120 mm Depth 50 mm.
Belt length about 450 to 950 mm, with internal pocket

q select pid from dex_product where pid<>'16465' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15225,11973,8535,7516,8192,8062,10631,20803,12348,8106,15201,15202,11153,11192,12917,16821,19303,15203 Array ( [0] => 15225 [1] => 11973 [2] => 8535 [3] => 7516 [4] => 8192 [5] => 8062 [6] => 10631 [7] => 20803 [8] => 12348 [9] => 8106 [10] => 15201 [11] => 15202 [12] => 11153 [13] => 11192 [14] => 12917 [15] => 16821 [16] => 19303 [17] => 15203 )