มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart

A handy boby bag for concert! Bring everything you need in this bag! The fashionable design allows you to you in everyday live, too!

■ Product Size: Width 240 mm Vertical 120 mm Depth 50 mm.
Belt length about 450 to 950 mm, with internal pocket

q select pid from dex_product where pid<>'16465' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4518,25071,7295,17118,23190,5295,12919,24661,15236,8336,11152,17221,21081,15610,5184,10646,6091,16847 Array ( [0] => 4518 [1] => 25071 [2] => 7295 [3] => 17118 [4] => 23190 [5] => 5295 [6] => 12919 [7] => 24661 [8] => 15236 [9] => 8336 [10] => 11152 [11] => 17221 [12] => 21081 [13] => 15610 [14] => 5184 [15] => 10646 [16] => 6091 [17] => 16847 )