มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart

A handy boby bag for concert! Bring everything you need in this bag! The fashionable design allows you to you in everyday live, too!

■ Product Size: Width 240 mm Vertical 120 mm Depth 50 mm.
Belt length about 450 to 950 mm, with internal pocket

q select pid from dex_product where pid<>'16465' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11136,12108,7523,12121,10795,15220,14195,4511,4497,10172,8056,15238,12336,8078,8534,5088,16086,17582 Array ( [0] => 11136 [1] => 12108 [2] => 7523 [3] => 12121 [4] => 10795 [5] => 15220 [6] => 14195 [7] => 4511 [8] => 4497 [9] => 10172 [10] => 8056 [11] => 15238 [12] => 12336 [13] => 8078 [14] => 8534 [15] => 5088 [16] => 16086 [17] => 17582 )