มีสินค้า

2,400 BAHT
add to cart

A handy boby bag for concert! Bring everything you need in this bag! The fashionable design allows you to you in everyday live, too!

■ Product Size: Width 240 mm Vertical 120 mm Depth 50 mm.
Belt length about 450 to 950 mm, with internal pocket

q select pid from dex_product where pid<>'16465' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20782,21552,8116,21040,21184,10387,22151,11179,10425,12341,15216,11160,7892,8064,15605,15612,4933,17574 Array ( [0] => 20782 [1] => 21552 [2] => 8116 [3] => 21040 [4] => 21184 [5] => 10387 [6] => 22151 [7] => 11179 [8] => 10425 [9] => 12341 [10] => 15216 [11] => 11160 [12] => 7892 [13] => 8064 [14] => 15605 [15] => 15612 [16] => 4933 [17] => 17574 )