มีสินค้า

400 BAHT
add to cart

This wristband features the concert logo!

■ Product Size: Vertical Approximately 75 mm × Width Approximately 85 mm × Thickness About 15 mm
■ Package Size: Vertical Approximately 80mm × Width Approximately 90mm × Thickness About 16mm
■ Material: Body - Acrylic 80%, Polyurethane 20%
■ Weight: 15g

q select pid from dex_product where pid<>'16462' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8384,10203,17117,4524,9958,23228,20614,15205,17125,8185,10625,7037,21064,16835,7003,10648,4879,20861 Array ( [0] => 8384 [1] => 10203 [2] => 17117 [3] => 4524 [4] => 9958 [5] => 23228 [6] => 20614 [7] => 15205 [8] => 17125 [9] => 8185 [10] => 10625 [11] => 7037 [12] => 21064 [13] => 16835 [14] => 7003 [15] => 10648 [16] => 4879 [17] => 20861 )