มีสินค้า

600 BAHT
add to cart

The must have memorial pin is exclusively designed for this special stage!

■ Product size: length 40 × width 40 × thickness 1.6 mm
■ Material: Nickel, plating: silver, butterfly clutch
■ Package Size: Vertical 60 × Width 64 × Thickness 18 mm with cloth

q select pid from dex_product where pid<>'16458' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24566,21094,15216,24561,12922,24555,7019,11475,10417,12291,9957,7948,16817,15209,20210,8304,23218,22602 Array ( [0] => 24566 [1] => 21094 [2] => 15216 [3] => 24561 [4] => 12922 [5] => 24555 [6] => 7019 [7] => 11475 [8] => 10417 [9] => 12291 [10] => 9957 [11] => 7948 [12] => 16817 [13] => 15209 [14] => 20210 [15] => 8304 [16] => 23218 [17] => 22602 )