สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1640' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3096,23882,21211,1130,5058,3089,1107,23529,3061,10723,433,3058,10240,10521,1127,8422,17388,1122 Array ( [0] => 3096 [1] => 23882 [2] => 21211 [3] => 1130 [4] => 5058 [5] => 3089 [6] => 1107 [7] => 23529 [8] => 3061 [9] => 10723 [10] => 433 [11] => 3058 [12] => 10240 [13] => 10521 [14] => 1127 [15] => 8422 [16] => 17388 [17] => 1122 )