สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'1639' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4328,1115,3061,1128,3056,5085,3100,4131,14704,1108,22226,1132,928,1107,21207,2084,1109,3055 Array ( [0] => 4328 [1] => 1115 [2] => 3061 [3] => 1128 [4] => 3056 [5] => 5085 [6] => 3100 [7] => 4131 [8] => 14704 [9] => 1108 [10] => 22226 [11] => 1132 [12] => 928 [13] => 1107 [14] => 21207 [15] => 2084 [16] => 1109 [17] => 3055 )