สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'1639' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1109,4778,1128,20062,1116,433,3055,22225,9591,12233,4196,1136,3058,9853,14704,9518,1111,6539 Array ( [0] => 1109 [1] => 4778 [2] => 1128 [3] => 20062 [4] => 1116 [5] => 433 [6] => 3055 [7] => 22225 [8] => 9591 [9] => 12233 [10] => 4196 [11] => 1136 [12] => 3058 [13] => 9853 [14] => 14704 [15] => 9518 [16] => 1111 [17] => 6539 )