มีสินค้า

350 BAHT

บัตรแรบบิท คอลเลคชั่นพิเศษ รุ่น GUNDAM (ประเภทบุคคลทั่วไป ADULT)

เพียงใบละ 350 บาท* 

 

พร้อมรับฟรี GUNDAM T-Shirt Limited Edition (ลายตามหน้าบัตร)

q select pid from dex_product where pid<>'16373' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10743,3907,15579,5977,9286,9523,20849,3406,19948,8506,23054,11416,21745,9163,7250,3923,10016,23530 Array ( [0] => 10743 [1] => 3907 [2] => 15579 [3] => 5977 [4] => 9286 [5] => 9523 [6] => 20849 [7] => 3406 [8] => 19948 [9] => 8506 [10] => 23054 [11] => 11416 [12] => 21745 [13] => 9163 [14] => 7250 [15] => 3923 [16] => 10016 [17] => 23530 )