พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16328' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14335,13372,19444,14432,12948,15302,14323,14334,14326,20362,13635,13791,16679,12740,12417,14333,12422,18038 Array ( [0] => 14335 [1] => 13372 [2] => 19444 [3] => 14432 [4] => 12948 [5] => 15302 [6] => 14323 [7] => 14334 [8] => 14326 [9] => 20362 [10] => 13635 [11] => 13791 [12] => 16679 [13] => 12740 [14] => 12417 [15] => 14333 [16] => 12422 [17] => 18038 )