พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์

Released product WILL be colored!

q select pid from dex_product where pid<>'16325' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5151,14868,9565,16262,20604,22339,18429,16235,14886,16231,18433,22384,5483,16261,9552,9561,16239,16242 Array ( [0] => 5151 [1] => 14868 [2] => 9565 [3] => 16262 [4] => 20604 [5] => 22339 [6] => 18429 [7] => 16235 [8] => 14886 [9] => 16231 [10] => 18433 [11] => 22384 [12] => 5483 [13] => 16261 [14] => 9552 [15] => 9561 [16] => 16239 [17] => 16242 )