พรีออเดอร์

650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16324' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9671,7379,6835,12989,8650,5210,18351,3210,23006,13389,14765,17670,9983,15838,11492,19426,19419,18760 Array ( [0] => 9671 [1] => 7379 [2] => 6835 [3] => 12989 [4] => 8650 [5] => 5210 [6] => 18351 [7] => 3210 [8] => 23006 [9] => 13389 [10] => 14765 [11] => 17670 [12] => 9983 [13] => 15838 [14] => 11492 [15] => 19426 [16] => 19419 [17] => 18760 )