มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16323' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2198,18790,122,13883,21156,19824,11718,20565,19831,9108,12431,10054,1940,2208,21103,17498,20,13956 Array ( [0] => 2198 [1] => 18790 [2] => 122 [3] => 13883 [4] => 21156 [5] => 19824 [6] => 11718 [7] => 20565 [8] => 19831 [9] => 9108 [10] => 12431 [11] => 10054 [12] => 1940 [13] => 2208 [14] => 21103 [15] => 17498 [16] => 20 [17] => 13956 )