พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

First album release from Re:vale. Limited edition.

q select pid from dex_product where pid<>'16288' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10447,20120,19028,14543,20113,20071,17257,10806,17353,10811,17259,11145,11728,17266,10808,21840,21940,9763 Array ( [0] => 10447 [1] => 20120 [2] => 19028 [3] => 14543 [4] => 20113 [5] => 20071 [6] => 17257 [7] => 10806 [8] => 17353 [9] => 10811 [10] => 17259 [11] => 11145 [12] => 11728 [13] => 17266 [14] => 10808 [15] => 21840 [16] => 21940 [17] => 9763 )