สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart

First album release from Re:vale. Limited edition.

q select pid from dex_product where pid<>'16288' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19317,14535,11904,19018,2818,10537,9147,11907,8264,19643,16026,16027,11076,19640,20120,10900,3894,8266 Array ( [0] => 19317 [1] => 14535 [2] => 11904 [3] => 19018 [4] => 2818 [5] => 10537 [6] => 9147 [7] => 11907 [8] => 8264 [9] => 19643 [10] => 16026 [11] => 16027 [12] => 11076 [13] => 19640 [14] => 20120 [15] => 10900 [16] => 3894 [17] => 8266 )