สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16183' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8362,22192,9425,19744,22067,5443,6278,13434,22599,14790,6557,13033,3880,2563,2376,22141,21024,22050 Array ( [0] => 8362 [1] => 22192 [2] => 9425 [3] => 19744 [4] => 22067 [5] => 5443 [6] => 6278 [7] => 13434 [8] => 22599 [9] => 14790 [10] => 6557 [11] => 13033 [12] => 3880 [13] => 2563 [14] => 2376 [15] => 22141 [16] => 21024 [17] => 22050 )