สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16183' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9933,18698,506,13039,11207,2087,15791,6581,12973,21810,10233,14130,21020,3440,2887,2930,3359,21794 Array ( [0] => 9933 [1] => 18698 [2] => 506 [3] => 13039 [4] => 11207 [5] => 2087 [6] => 15791 [7] => 6581 [8] => 12973 [9] => 21810 [10] => 10233 [11] => 14130 [12] => 21020 [13] => 3440 [14] => 2887 [15] => 2930 [16] => 3359 [17] => 21794 )