สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16183' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4702,8792,6420,6615,18087,12469,2867,10148,22284,13719,11987,1531,1430,2755,22810,2695,23843,13378 Array ( [0] => 4702 [1] => 8792 [2] => 6420 [3] => 6615 [4] => 18087 [5] => 12469 [6] => 2867 [7] => 10148 [8] => 22284 [9] => 13719 [10] => 11987 [11] => 1531 [12] => 1430 [13] => 2755 [14] => 22810 [15] => 2695 [16] => 23843 [17] => 13378 )