พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'16131' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2930,9214,4945,2857,6501,4732,14530,19968,1746,20835,8404,25082,4274,3652,6653,23428,6571,22922 Array ( [0] => 2930 [1] => 9214 [2] => 4945 [3] => 2857 [4] => 6501 [5] => 4732 [6] => 14530 [7] => 19968 [8] => 1746 [9] => 20835 [10] => 8404 [11] => 25082 [12] => 4274 [13] => 3652 [14] => 6653 [15] => 23428 [16] => 6571 [17] => 22922 )