สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart

DVD release capturing the final stage of "JAM Project Japan Tour 2017-2018 Tokyo Dive" held at Nippon Budokan on Feb. 17, 2018. 5.1 ch surround sound.
Special Feature / Bonus Track: excerpts from "JAM Project ASIA TOUR 2018 TOKYO DIVE," making-of for the concerts in Japan, talk session between members

q select pid from dex_product where pid<>'16128' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3659,3341,10288,20199,9131,9239,13018,6563,11987,21880,2392,20352,15508,10444,20906,21213,13241,9166 Array ( [0] => 3659 [1] => 3341 [2] => 10288 [3] => 20199 [4] => 9131 [5] => 9239 [6] => 13018 [7] => 6563 [8] => 11987 [9] => 21880 [10] => 2392 [11] => 20352 [12] => 15508 [13] => 10444 [14] => 20906 [15] => 21213 [16] => 13241 [17] => 9166 )