สินค้าหมด

2,250 BAHT

DVD release capturing the final stage of "JAM Project Japan Tour 2017-2018 Tokyo Dive" held at Nippon Budokan on Feb. 17, 2018. 5.1 ch surround sound.
Special Feature / Bonus Track: excerpts from "JAM Project ASIA TOUR 2018 TOKYO DIVE," making-of for the concerts in Japan, talk session between members

q select pid from dex_product where pid<>'16128' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7220,6628,5177,19671,19332,1324,19684,19379,22799,5772,20351,17760,6440,10043,22291,6728,6608,3644 Array ( [0] => 7220 [1] => 6628 [2] => 5177 [3] => 19671 [4] => 19332 [5] => 1324 [6] => 19684 [7] => 19379 [8] => 22799 [9] => 5772 [10] => 20351 [11] => 17760 [12] => 6440 [13] => 10043 [14] => 22291 [15] => 6728 [16] => 6608 [17] => 3644 )