สินค้าเหลือน้อย

3,350 BAHT
add to cart

Blu-ray release capturing the final stage of "JAM Project Japan Tour 2017-2018 Tokyo Dive" held at Nippon Budokan on Feb. 17, 2018. 5.1 ch surround sound.
Special Feature / Bonus Track: excerpts from "JAM Project ASIA TOUR 2018 TOKYO DIVE," making-of for the concerts in Japan, talk session between members

q select pid from dex_product where pid<>'16127' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1702,15764,18132,3910,5450,21923,16106,11202,9770,20989,5175,9194,20200,21459,21837,18175,15957,5051 Array ( [0] => 1702 [1] => 15764 [2] => 18132 [3] => 3910 [4] => 5450 [5] => 21923 [6] => 16106 [7] => 11202 [8] => 9770 [9] => 20989 [10] => 5175 [11] => 9194 [12] => 20200 [13] => 21459 [14] => 21837 [15] => 18175 [16] => 15957 [17] => 5051 )