พรีออเดอร์

.

500 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16126' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14671,485,10716,9196,23781,25297,25237,21246,15777,21458,24494,2383,2684,15725,13039,20266,16367,1309 Array ( [0] => 14671 [1] => 485 [2] => 10716 [3] => 9196 [4] => 23781 [5] => 25297 [6] => 25237 [7] => 21246 [8] => 15777 [9] => 21458 [10] => 24494 [11] => 2383 [12] => 2684 [13] => 15725 [14] => 13039 [15] => 20266 [16] => 16367 [17] => 1309 )