พรีออเดอร์

.

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16125' and ( pcharacter='115' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6069,21489,16361,19052,21490,16360,19059,7336,16350,16355,16357,10152,16365,5794,16353,5795,19021,14477 Array ( [0] => 6069 [1] => 21489 [2] => 16361 [3] => 19052 [4] => 21490 [5] => 16360 [6] => 19059 [7] => 7336 [8] => 16350 [9] => 16355 [10] => 16357 [11] => 10152 [12] => 16365 [13] => 5794 [14] => 16353 [15] => 5795 [16] => 19021 [17] => 14477 )