พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Eagerly awaited hit manga "Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation" adapted to anime! Intro theme by SCREEN mode. Includes title track and coupling track and instrumental ver. of each track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'16119' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10788,22040,12483,22626,18255,21963,18218,12472,2948,3254,22560,20786,4941,7900,5770,20088,21025,6120 Array ( [0] => 10788 [1] => 22040 [2] => 12483 [3] => 22626 [4] => 18255 [5] => 21963 [6] => 18218 [7] => 12472 [8] => 2948 [9] => 3254 [10] => 22560 [11] => 20786 [12] => 4941 [13] => 7900 [14] => 5770 [15] => 20088 [16] => 21025 [17] => 6120 )