สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16118' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21696,6190,10042,3017,19706,6726,2381,21877,20200,17408,18135,16106,5666,20961,18545,2870,10228,6247 Array ( [0] => 21696 [1] => 6190 [2] => 10042 [3] => 3017 [4] => 19706 [5] => 6726 [6] => 2381 [7] => 21877 [8] => 20200 [9] => 17408 [10] => 18135 [11] => 16106 [12] => 5666 [13] => 20961 [14] => 18545 [15] => 2870 [16] => 10228 [17] => 6247 )