สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16118' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11766,11755,10288,14130,8097,17182,2733,10634,6505,5514,9928,20066,6634,22286,20629,8249,20177,6269 Array ( [0] => 11766 [1] => 11755 [2] => 10288 [3] => 14130 [4] => 8097 [5] => 17182 [6] => 2733 [7] => 10634 [8] => 6505 [9] => 5514 [10] => 9928 [11] => 20066 [12] => 6634 [13] => 22286 [14] => 20629 [15] => 8249 [16] => 20177 [17] => 6269 )