สินค้าหมด

500 BAHT

Eagerly awaited hit manga "Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation" adapted to anime! Outro theme by ORESAMA. Includes title track and coupling track-- a web commercial tie-up for "Lotte Yukimidaifuku"-- and instrumental ver. of each track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'16115' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6426,7461,12776,5243,4705,2990,9946,21471,10998,5175,14552,14110,5671,18460,10977,6297,1095,1746 Array ( [0] => 6426 [1] => 7461 [2] => 12776 [3] => 5243 [4] => 4705 [5] => 2990 [6] => 9946 [7] => 21471 [8] => 10998 [9] => 5175 [10] => 14552 [11] => 14110 [12] => 5671 [13] => 18460 [14] => 10977 [15] => 6297 [16] => 1095 [17] => 1746 )