สินค้าหมด

500 BAHT

Eagerly awaited hit manga "Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation" adapted to anime! Outro theme by ORESAMA. Includes title track and coupling track-- a web commercial tie-up for "Lotte Yukimidaifuku"-- and instrumental ver. of each track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'16115' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21689,11495,1414,12973,3654,5772,10228,5145,8984,12970,6506,9299,3942,6661,4314,5964,5781,24512 Array ( [0] => 21689 [1] => 11495 [2] => 1414 [3] => 12973 [4] => 3654 [5] => 5772 [6] => 10228 [7] => 5145 [8] => 8984 [9] => 12970 [10] => 6506 [11] => 9299 [12] => 3942 [13] => 6661 [14] => 4314 [15] => 5964 [16] => 5781 [17] => 24512 )