สินค้าหมด

500 BAHT

Eagerly awaited hit manga "Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation" adapted to anime! Outro theme by ORESAMA. Includes title track and coupling track-- a web commercial tie-up for "Lotte Yukimidaifuku"-- and instrumental ver. of each track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'16115' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1580,5796,10850,20114,5666,9146,22981,3434,7805,21332,4051,22495,11234,2948,7221,15542,20995,10143 Array ( [0] => 1580 [1] => 5796 [2] => 10850 [3] => 20114 [4] => 5666 [5] => 9146 [6] => 22981 [7] => 3434 [8] => 7805 [9] => 21332 [10] => 4051 [11] => 22495 [12] => 11234 [13] => 2948 [14] => 7221 [15] => 15542 [16] => 20995 [17] => 10143 )