สินค้าหมด

350 BAHT

Eagerly awaited hit manga "Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation" adapted to anime! Outro theme by ORESAMA. Includes title track and coupling track-- a web commercial tie-up for "Lotte Yukimidaifuku"-- and instrumental ver. of each track. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'16115' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1432,7906,17478,19343,2090,22279,8280,18133,8363,2757,17311,22733,5229,20118,6616,19990,6274,13104 Array ( [0] => 1432 [1] => 7906 [2] => 17478 [3] => 19343 [4] => 2090 [5] => 22279 [6] => 8280 [7] => 18133 [8] => 8363 [9] => 2757 [10] => 17311 [11] => 22733 [12] => 5229 [13] => 20118 [14] => 6616 [15] => 19990 [16] => 6274 [17] => 13104 )