สินค้าเหลือน้อย

4,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16092' and ( pcharacter='469' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23620,16088,23622,23638,12774,16090,16091,16089 Array ( [0] => 23620 [1] => 16088 [2] => 23622 [3] => 23638 [4] => 12774 [5] => 16090 [6] => 16091 [7] => 16089 )