สินค้าหมด

6,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16089' and ( pcharacter='469' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16091,16088,13038,12774,16092,16090 Array ( [0] => 16091 [1] => 16088 [2] => 13038 [3] => 12774 [4] => 16092 [5] => 16090 )