สินค้าเหลือน้อย

6,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16089' and ( pcharacter='469' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16090,23622,16091,23620,16092,16088,23638,12774 Array ( [0] => 16090 [1] => 23622 [2] => 16091 [3] => 23620 [4] => 16092 [5] => 16088 [6] => 23638 [7] => 12774 )